July 27, 2019 at 10:53AM

cymlea:

CJ Dayrit – 2019

Dongdaemun Design Plaza_

Seoul,South Korea_

via Tumblr